Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Vi er medlem af ​Dansk Byggeri

Kontakt Lars på:  20 11 78 70 eller Martin på: 61 55 88 43

Skal vi ringe dig op?

Udfyld felterne, og vi kontakter dig​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Vores behandling af dine personoplysninger

​Som led i indgåelsen af en aftale om tømrerarbejde jf. kontrakt, tilbud/overslag eller andet, behandler Lin-Byg ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Lin-Byg ApS er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • ​Lin-Byg ApS, Cvr.: 21 73 18 46
  • Kontor/værksted: Høegh Guldbergs Gade 23, 8700 Horsens
  • Tlf. kontor: 23 43 26 74,  Mail: linbyg@linbyg.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne servicere og fakturere dig, for det arbejde vi udfører for dig.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af kontrakt, tilbud/overslag eller aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig til gennemførelsen af arbejdsopgaven for dig.

Dine personoplysninger kan/vil blive videregivet til vores medarbejdere, underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Er det nødvendigt, til brug for opfyldelsen af aftalen med dig, indsamler Lin-Byg ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, BBR, eller andre relevante myndigheder.

Lin-Byg ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav, regnskabslov, garantibestemmelser jf. entreprisekontrakt, etc.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Lin-Byg ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • ​Retten til indsigelse
  • ​Retten til dataportabilitet (ret til at få udleveret egne persondata).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Lin-Byg ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Lin-Byg ApS

Høegh Guldbergs Gade 23

8700 Horsens

Telefon: 20 11 78 70

CVR: 21731846

E-mail: linbyg@linbyg.dk